Tervetuloa!

Tärkeimpänä periaatteenamme on asiakkaan kuuntelu.

Meillä on yli 30 vuoden kokemus hoitotyöstä.Toimintamme perustuu luottamukseen asiakkaan ja omaisten kanssa.

Hoitotyötämme ohjaavat korkeat eettiset arvot. Asiakkaan ihmisarvo ja itsemääräämioikeus ovat työmme ydintä. Ihmisen tulee kokea elämänsä arvokkaaksi. Kotona asuvien ihmisten kokemaa yksinäisyyttä ja kipua ei huomioida riittävästi terveydenhuollossa. Otamme asian aina esille asiakkaan kanssa.

Työmme laadun tavoitteet ovat:

 • asiakas kokee tulleensa kuulluksi
 • arvostetuksi
 • tuntee olonsa rauhalliseksi
 • kokee saaneensa sen avun mitä tarvitsee

Arvioimme riskitekijöitä, joita elämiseen kotona liittyy. Tästä esimerkkinä ovat apuvälineiden tarve tai muut terveyteen liittyvät tarpeet.

Hoidon laadun arviointia tapahtuu havainnoimalla ja kuuntelemalla asiakasta ja omaisia. Kaikki asiakkaaseen ja kotiin liittyvät työt tehdään turvataksemme kotona asumisen.

Työmme pitää sisällään myös:

 • sairauteen ja terveyteen liittyvän neuvonnan
 • yhteistyön hoitavan lääkärin kanssa
 • turvallisuuteen liittyvät kodin muutostöiden arviot ja apuvälineiden hankinnan
 • kaikki kodinhoidolliset työt esim. siivoukset, kaupassa ja apteekissa käynnit ym.
 • käymme hoitolaitoksessa keskustelemassa omaisenne kanssa, ulkoilemassa tai muuten auttamassa

Tarjoamme myös pienimuotoiset muuttoavut.

Hinnasto

 • arkipäivä klo 06-18  28,00 euroa/h
 • arki-ilta klo 18-22  32,20 euroa/h
 • lauantai klo 06-18  35,00 euroa/h
 • lauantai-ilta klo 18-22  37,80 euroa/h
 • sunnuntai klo 06-18  56,00 euroa/h
 • sunnuntai-ilta klo 18-22 64,40 euroa/h

Kotitalousvähennys

Omavastuu on 100 euroa.  Esimerkiksi.  Maksimivähennyksen eli 2400 euron vähennyksen saat , jos ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin 5555 euroa(5555 x45 %)=2399,75 euroa. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta.  Emme veloita matkakuluja.  Tässä tapauksessa tuntimääränne vuodessa on 198 h ja hinta on 15,40 euroa tunnissa,

Yhteistyöterveisin

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja, Sairaanhoidon opettaja Juhani Ruija

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja (AMK) Raija Vaahterus

Työntekijämme ovat kouluttautuneita ja Valviran rekisterissä. Yrityksellämme on potilas- ja vastuuvakuutus.