Tervetuloa!

Tärkeimpänä periaatteenamme on asiakkaan kuuntelu.

Meillä on yli 30 vuoden kokemus hoitotyöstä.Toimintamme perustuu luottamukseen asiakkaan ja omaisten kanssa.

Hoitotyötämme ohjaavat korkeat eettiset arvot. Asiakkaan ihmisarvo ja itsemääräämioikeus ovat työmme ydintä. Ihmisen tulee kokea elämänsä arvokkaaksi. Kotona asuvien ihmisten kokemaa yksinäisyyttä ja kipua ei huomioida riittävästi terveydenhuollossa. Otamme asian aina esille asiakkaan kanssa.

Työmme laadun tavoitteet ovat:

  • asiakas kokee tulleensa kuulluksi
  • arvostetuksi
  • tuntee olonsa rauhalliseksi
  • kokee saaneensa sen avun mitä tarvitsee

Arvioimme riskitekijöitä, joita elämiseen kotona liittyy. Tästä esimerkkinä ovat apuvälineiden tarve tai muut terveyteen liittyvät tarpeet.

Hoidon laadun arviointia tapahtuu havainnoimalla ja kuuntelemalla asiakasta ja omaisia. Kaikki asiakkaaseen ja kotiin liittyvät työt tehdään turvataksemme kotona asumisen.

Yhteistyöterveisin

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja, Sairaanhoidon opettaja Juhani Ruija

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja (AMK) Raija Vaahterus

Työntekijämme ovat kouluttautuneita ja Valviran rekisterissä. Yrityksellämme on potilas- ja vastuuvakuutus.